Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Rheoli ein heffaith ar yr amgylchedd

Gweld beth rydyn ni’n ei wneud er mwyn defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon a lleihau ein hôl troed carbon

Ein dulliau ni o reoli’r amgylchedd

Ein pwrpas yw gofalu bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu gwella a’u defnyddio mewn ffordd gynaliadwy, heddiw ac yn y dyfodol.

Rydyn ni am i’r ffordd rydyn ni’n rheoli effaith ein sefydliad ar yr amgylchedd fod yn esiampl i eraill yng Nghymru. Byddwn yn:

  • lleihau’r carbon deuocsid a’r nwyon tŷ gwydr eraill sy’n mynd i’r amgylchedd o ganlyniad i’n gweithgareddau
  • defnyddio llai o ynni yn ein swyddfeydd a’n hadeiladau
  • defnyddio llai o ddŵr
  • defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon yn ein prosesau
  • anfon llai o wastraff i safleoedd tirlenwi
  • teithio llai o filltiroedd mewn ceir
  • ystyried ffactorau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd yn ein gwaith caffael  

Mae ein Datganiad Polisi Amgylcheddol yn cynnwys rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad amgylcheddol.

Ein cynnydd hyd yn hyn

  • Bodloni safon rheolaeth amgylcheddol ISO 14001 a chael ardystiad yn dilyn archwiliadau a gwiriadau allanol annibynnol
  • Sefydlu llinell sylfaen ar gyfer adroddiadau carbon yn y dyfodol – anelu at ostyngiad o 5% yn ein hôl troed carbon yn ystod y flwyddyn nesaf drwy ddefnyddio llai o ynni yn ein hadeiladau a theithio llai
  • Rydyn ni wedi cadw’r ardystiad coetir (Safon Sicrwydd Coetir y Deyrnas Unedig) ar gyfer Ystâd Goed Llywodraeth Cymru sy’n cael ei rheoli gennym

Mae rhagor o wybodaeth yn ein adroddiad blynyddol am ein System Rheoli’r Amgylchedd.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Polisi Amgylcheddol 2016 - 2018 PDF [107.2 KB]
Adroddiad Amgylcheddol Corfforaethol 2015-16 PDF [445.7 KB]
ISO 140041:2015 Tystysgrif cofrestru System rheoli amgylchedd PDF [719.6 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.