Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Cyfryngau cymdeithasol

Ble i ddod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Llwybr Arfordir Cymru

Ein Canolfanau ymwelwyr

Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru

Mae'n prosiect Ymwybyddiaeth Llifogydd Cymru'n gweithio gyda chymunedau sydd mewn perygl o lifogydd ledled Cymru.

Rhaglen LIFE Natura 2000​

Mae gan Gymru 20 o Ardaloedd Gwarchod Arbennig ar gyfer adar bregus a 92 o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar gyfer rhywogaethau prin eraill a chynefinoedd naturiol dan fygythiad. Gyda'i gilydd maen nhw'n cael eu galw'n Natura 2000 ac, ynghyd ag ardaloedd ar draws Ewrop, maen nhw'n ffurfio rhwydwaith heb ei hail o bwysigrwydd rhyngwladol ar gyfer cadwraeth natur.

Allan a ni!

Mae'r prosiect Allan a ni! Yn gweithio gyda 12 o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn gymdeithasol yng Nghymru i annog pobl leol i ddod yn fwy bywiog trwy ddefnyddio'r gofod gwyrdd gerllaw.

Rybuddion Twitter

Os ydych yn ein dilyn ar Twitter, bydd ein Rhybuddion Twitter yn ymddangos gyda symbol o gloch oren o fewn eich llinell amser.

Defnyddiwn rhybuddion Twitter i rhoi gwybod am rhybuddion brys drwy Twitter. Enghreifftiau o pan fyddwn yn defnyddio rhybuddion Twitter:

  • pan bydd llifogydd ar fin digwydd (rhybudd llifogydd difrifol mewn grym)
  • llygredd sy'n peri risg i'r cyhoedd
  • methiant o strwythur dyfrffyrdd sy'n cyflwyno perygl i'r cyhoedd neu eiddo
  • Cofrestru i dderbyn hysbysiadau Twitter

Cofrestrwch i Dderbyn Rhybuddion o Twitter gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Fe wnawn geisio anfon y wybodaeth bwysicaf am rybuddion llifogydd drwy Twitter, ond y ffordd orau i ddergyn rhybuddion llifogydd gorau ar gyfer eich ardal leol yw drwy gofrestru ar gyfer ein Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol.

Sut rydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Rydym bob amser yn hapus i bobl bostio cwestiynau, ymholiadau a sylwadau ar ein tudalenau ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Darllenwch ein polisi cyfryngau cymdeithasol yma.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.